Κατεβάσετε

Κατάλογος απαιτήσεων

Επιστημονική ανάλυση της κατάστασης στην εκπαίδευση των παιδιών προσχολικής ηλικίας στα μέσα επικοινωνίας στην Ευρώπη που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για μια ευρωπαϊκή μεταφορά και ανάπτυξη των ευρωπαϊκών πνευματικών προϊόντων και προτίθεται να παράσχει καταλόγους απαιτήσεων ως στόχο για την ανάπτυξη των πνευματικών προϊόντων που θα δημιουργηθούν. Ο τίτλος του καταλόγου απαιτήσεων είναι “Απαιτήσεις περιεχομένου, συστημάτων και τεχνολογιών πληροφορικής για την εκπαίδευση στα μέσα επικοινωνίας στην προσχολική ηλικία”.

Κατεβάστε τον Κατάλογο Απαιτήσεων (μόνο στα Αγγλικά, μορφή PDF, μέγεθος 5MB)

Διαδραστικό εγχειρίδιο

Σπονδυλωτή διάρθρωση κατάρτισης και περαιτέρω εκπαίδευσης με την μορφή ενός διαδραστικού εγχειριδίου για τα μέσα επικοινωνίας στην προσχολική εκπαίδευση. Το εγχειρίδιο ανταποκρίνεται στις δυνατότητες ενσωμάτωσης των μέσων επικοινωνίας στο εκπαιδευτικό έργο για τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας και παρέχει πληροφορίες καθώς και καθοδήγηση σχετικά με τον τρόπο ενσωμάτωσης των μέσων.

Λήψη Διαδραστικού εγχειριδίου (μορφή PDF, μέγεθος 7MB)

Πρακτικές ασκήσεις

Παραδείγματα πρακτικών εφαρμογών για εκμάθηση βασισμένη στην τεχνολογία της πληροφορικής στην προσχολική εκπαίδευση.

Πρακτική άσκηση 1 – Φωτογραφικά Παζλ

Πρακτική άσκηση 2 – Τρελά Γράμματα

Πρακτική άσκηση 3

Πρακτική άσκηση 4

Πρακτική άσκηση 5 – Μιά Μικρή Διαφημιστική Ταινία

Πρακτική άσκηση 6

Πρακτική άσκηση 7

Πρακτική άσκηση 8

Πρακτική άσκηση 9

Πρακτική άσκηση 10