Добре дошли в проекта Kit@!

Обучение за придобиване на медийна компетентност за професионалисти, работещи с деца между 3 и 7 годишна възраст. Разгледайте курса за електронно обучение „Медийна грамотност за преподаватели от в образованието и грижите за ранно детство – (Early Childhood Education and Care -ECEC):

Какво е Kit@?

Седем организации от различни европейски държави допринесоха със своите знания и опит и съвместно разработиха програма за обучение на специалисти в образованието и грижите за ранно детство. Резултатът е гъвкав курс за обучение по медийна грамотност, който е достъпен за изучаване от професионалисти със собствено темпо, без ограничения във времето.

Как работи?

Има две възможности: Учебният материал може да бъде свален и да бъде изучаван в офлайн режим или да бъде изучаван онлайн:

  • Научете повече за настоящата ситуация в участващите страни в проекта, по отношение на медийната грамотност и вижте нашите препоръки относно ръководните принципи и характеристики на програмите за обучение.
  • Участвайте в нашата програма за обучение и научете повече за медийната грамотност. Това може да стане с помощта на интерактивния учебен курс (PDF).
  • Изпробвайте нашите практически примери, които могат да бъдат внедрени директно във вашата организация.

Какво съдържа курса?

Девет модула, които могат да се изучават в произволен ред и по различно време.

  • Основи: Основни познания за медийна грамотност, основни технически познания
  • Теория: Детският медиен свят, медийни герои, рекламата и децата
  • Практика: Фото, видео и филми, аудио и програмиране

Документи за сваляне за ежедневна употреба.

Сертификат след приключване на финалния тест.

Езици и цена

български, английски, немски, гръцки, португалски, словашки.

Свободен и неограничен достъп.