Καλωσήλθατε στο πρόγραμμα Kit@!

Εκπαιδευτική δεξιότητα στα Μέσα Επικοινωνίας για εκπαιδευτικούς σε νηπιαγωγεία και παρεμφερή ιδρύματα στην Ευρώπη. Ανακαλύψτε την διαδικτυακή σειρά μαθημάτων «Εκπαίδευση στα Μέσα Επικοινωνίας για Εκπαιδευτικούς της Προσχολικής Εκπαίδευσης»

Τι είναι;

Επτά Ευρωπαίοι διακρατικοί εταίροι έχουν συμβάλει με την γνώση και την εμπειρία τους και από κοινού έχουν αναπτύξει ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης για εκπαιδευτικούς στην Προσχολική Εκπαίδευση και σε παρεμφερή ιδρύματα. Το αποτέλεσμα είναι ένα ευέλικτο πρόγραμμα κατάρτισης στα Μέσα Επικοινωνίας στο οποίο μπορούν να έχουν πρόσβαση οι εκπαιδευτικοί και να μελετήσουν ανεξαρτήτως χρόνου, με τον δικό τους ρυθμό.

Πως λειτουργεί;

Υπάρχουν δύο επιλογές: μπορείτε να κατεβάσετε το υλικό των μαθημάτων ή να το μελετήσετε στο διαδίκτυο ως ηλεκτρονική μάθηση:

  • Μάθετε περισσότερα για την τρέχουσα κατάσταση στις συμμετέχουσες χώρες σχετικά με τον Γραμματισμό στα Μέσα Επικοινωνίας και δείτε τις προτάσεις μας που αφορούν σε κατευθυντήριες γραμμές και περιεχόμενο προγραμμάτων εκπαίδευσης.
  • Λάβετε μέρος στο πρόγραμμα κατάρτισης που προσφέρουμε και μάθετε περισσότερα για τον Γραμματισμό στα Μέσα Επικοινωνίας. Αυτό μπορείτε να το κάνετε χρησιμοποιώντας το διαδραστικό εγχειρίδιο (PDF).
  • Δοκιμάσετε τα πρακτικά μας παραδείγματα, τα οποία μπορείτε να εφαρμόσετε άμεσα στην Προσχολική σας μονάδα.

Τι περιέχει η σειρά μαθημάτων;

Εννέα ενότητες που μπορούν να μελετηθούν με οποιαδήποτε σειρά και στον δικό σας ρυθμό.

  • Βασικά: Βασικές γνώσεις Εκπαίδευσης στα Μέσα, Βασικές Τεχνικές Γνώσεις
  • Θεωρία: Ο Κόσμος των Παιδιών στα Μέσα Επικοινωνίας, Ήρωες στα Μέσα, Διαφήμιση και Παιδιά
  • Πρακτική: Φωτογραφία, Βίντεο και σταμάτημα κίνησης, Ήχος και Κωδικοποίηση

Αρχεία για καθημερινή χρήση που μπορείτε να κατεβάσετε.

Πιστοποιητικό με την ολοκλήρωση της τελικής εξέτασης.

Γλώσσες και κόστος;

Διατίθεται στις εξής γλώσσες: Αγγλική, Βουλγαρική, Γερμανική, Ελληνική, Πορτογαλική, Σλοβακική.

Διατίθεται δωρεάν.