Witamy w projekcie Kit@!

Umiejętność korzystania z mediów przez wychowawców w przedszkolach i podobnych instytucjach w Europie.

Tutaj znajdą Państwo krótkie podsumowania wyników naszego projektu. Miłej lektury.

Intellectual Outputs – Inteligentne wyjścia

IO 1 – Stworzenie katalogu wymagań w oparciu o analizę.

Download

IO 2 – Opracowanie modułowej koncepcji szkolenia i doskonalenia zawodowego w formie interaktywnego podręcznika edukacji medialnej w edukacji przedszkolnej.

Download

IO 3 – Rozwój internetowych narzędzi e-learningowych dla użytkowników do kwalifikacji i coachingu edukatorów w zakresie edukacji medialnej w edukacji przedszkolnej.

Download

IO 4 – Dostarczanie praktycznych przykładów aplikacji do nauki w oparciu o IT w przedszkolu – Kit@ project pool.

Download

IO 5 – Opracowanie określonej metody oceny, walidacji i zaliczania osiągnięć edukacyjnych poprzez internetowe metody testowania dla edukatorów edukacji medialnej.

Download

IO 6 – Wielojęzyczny portal internetowy dla przedszkolnej edukacji medialnej ze zintegrowanym interaktywnym podręcznikiem, internetową ofertą edukacyjną, internetową kontrolą kompetencji i pulą aplikacji.

Download