Vitajte v projekte Kit@!

Vzdelávanie o mediálnych kompetenciách pre odborníkov v materských školách a zariadeniach ranej starostlivosti v Európe. Preskúmajte vzdelávací kurz “Mediálna gramotnosť pre učiteľov v predprimárnom vzdelávaní”:

O čo ide?

Sedem európskych partnerov prispelo svojimi znalosťami a skúsenosťami k vytvoreniu tohto vzdelávacieho programu pre odborníkov v predprimárnom vzdelávaní. Výsledkom je flexibilný vzdelávací kurz v oblasti mediálnej gramotnosti, ku ktorému možno pristupovať a študovať ho vlastným tempom a s ohľadom na vlastné časové možnosti.

Ako to funguje?

Máte dve možnosti: učebný materiál si môžete stiahnuť alebo ho študovať online ako e-learningový kurz:

  • Zistite viac o súčasnej situácii ohľadom mediálnej gramotnosti v zúčastnených krajinách a prečítajte si naše odporúčania týkajúce sa hlavných zásad a vlastností vzdelávacích programov.
  • Zúčastnite sa nášho vzdelávania a získajte viac informácií o mediálnej gramotnosti. Môžete použiť našu interaktívnu príručku (PDF).
  • Vyskúšajte si naše praktické príklady, ktoré môžete implementovať priamo vo vašej materskej škole alebo zariadení ranej starostlivosti.

  • Učte sa vlastným tempom s naším e-learningovým vzdelávaním s mnohými interaktívnymi cvičeniami.
  • Spravte si záverečný online test a získajte certifikát.

Čo kurz obsahuje?

Deväť modulov, ktoré je možné študovať v ľubovoľnom poradí a vlastným tempom.

  • Základy: Základné znalosti o mediálnej gramotnosti, technické základy
  • Teória: Detské mediálne svety, Mediálni hrdinovia, Reklama a deti
  • Prax: Foto, Video a Stop-Motion, Audio a Kódovanie Dokumenty na stiahnutie na každodenné použitie.

Dokumenty na stiahnutie na každodenné použitie.

Certifikát po úspešnom absolovovaní záverečného testu.

Jazyky a cena

Dostupné v bulharčine, angličtine, nemčine, gréčtine, portugalčine, slovenčine.

Bezplatný prístup.